Divreizdivi kustība un mērķi

Radīt vidi, kurā katrs latviešu jaunietis sevi un Latvijas sabiedrību pilnveido

Nodibinājuma 2x2 mērķis
Kustības mērķi dibināšanas gadā.

«Nometnes mērķi – veidot zinīgu un gribīgu darbinieku saimi, mest tiltus paaudžu starpā un siet ciešas saites dalībnieku starpā – ir piepildīti un nesuši neticamus augļus.»

Brunis Rubess, Brīnumainā kārtā: Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem
“2x2” nometne tika izveidota pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un toreiz pulcēja trimdas latviešus ASV, bet kopš 2015. gada “2x2” notiek Latvijā.

Saknes

“2x2” nometne tika izveidota pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un toreiz pulcēja trimdas latviešus ASV, bet kopš 2015. gada “2x2” notiek Latvijā

1959. gadā Toronto notika 1. Latviešu jaunatnes svētki, 1962. gadā Čikāgā – 2. Latviešu jaunatnes svētki. Katros svētkos piedalījās ap 5000 dalībnieku. Otro svētku rīkošanas laikā radās doma, ka ar koncertiem, izrādēm un deju vakariem ir par maz, ka nepieciešams kas vairāk. Šī doma pārtapa idejā rīkot “skautu Gaŗezera kursus neskautiem”, kas būtu “izlases kursi latviešu jaunatnes darbiniekiem”.

Idejas aizsācējs Brunis Rubess uzskata, ka tas bija nepieciešams, jo sāka veidoties paaudžu plaisa (jaunieši nevēlējās iesaistīties “veco” organizācijās), bija nepieciešams veicināt lepnumu par latviskumu, jādod iespēja jauniešiem satikt un iepazīt izcilas personības un veidot sadarbības tīklus pašu jauniešu starpā. 2x2 jeb Divreizdivi aizsākās kā sešu dienu semināri (nometne) Ziemeļamerikā ar mērķi rosināt un veicināt ārpus Latvijas dzimušās jaunatnes latvisko identitāti.
Apspriežot iespējamos semināra nosaukumus, izskanēja doma, ka jāsniedz latviskas pamatzināšanas kā skolā 1x1. Iebildums, ka vajadzētu sniegt vairāk nekā 1x1, radīja nosaukumu Divreizdivi, ko izteica Biruta Rubesa, tomēr pamazām iegājās ciparu pieraksts “2x2”.

Pirmā Divreizdivi nometne notika 1964. gadā Ohaio pavalstī, bet iepriekš – 1962. gadā 2. Latviešu jaunatnes svētkos Čikāgā – kā 2x2 izmēģinājums notika pirmais nelielais seminārs - dienas nodarbības. Dzejniece Valda Dreimane stāstīja par saviem iespaidiem, ciemojoties padomju Latvijā, savukārt Tedis Zieriņš par to, kā plānot demonstrācijas, lai tās ievērotu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Brunis Rubess par Divireizidivi vadību:

Ar vadību vispār it tā. Otro Jaunatnes svētku vadība man uzticēja sarīkot Divreizdivi “mēģinājumu” Čikāgā. Aicināju pārējos Čikāgas mēģinājuma vadības locekļus, kas bija spējīgi un gribīgi, uz 1. Divreizdivi 1964. gadā. Tur sarunājām, ka viena Divreizdivi vadība izrauga nākamā Divreizdivi vadītāju, kas savukārt sastāda savu vadību. Šī pieeja darbojās ļoti labi un arī nodrošināja Divreizdivi neatkarību tad, kad šo sekmīgo pasākumu viena vai otra organizācija būtu labprāt deklarējusi par savējo.

(Rubess B. Brīnumainā kārtā: Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem. Rīga: Nordik, 1999., 210. – 212. lpp.)

Daudz vēlāk izveidojās Divreizdivi padome, kas pārņēma zināmu virsuzraudzību. Nometnes arī nemitīgi strādāja ar nelielu, tomēr – atlikumu, ko nodeva kā sākuma naudu nākamajai nometnei.”

Līdz 1989. gadam nometnes notika katru gadu (parasti vasarā, bet dažreiz Ziemassvētku brīvdienās) dažādās vietās ASV, Kanādā, Venecuēlā un Vācijā. Kopš 2015. gada 2x2 notiek Latvijā.

Brunis Rubess par Divireizidivi nozīmi:

Latvijā pašlaik pavisam noteikti katrā laikā varētu sanākt pilns bijušu divreizdivnieku simtnieks. Nometnes mērķis – veidot zinīgu un gribīgu darbinieku saimi, mest tiltus paaudžu starpā un siet ciešas saites dalībnieku starpā – ir piepildīti un nesuši neticamus augļus. Ja mēs ar Birutu būtu dzīvē veikuši tikai šo vienu lietu, būtu bijis vērts dzīvot.

(Rubess B. Brīnumainā kārtā: Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem. Rīga: Nordik, 1999., 218.–220. lpp.)

2x2 dalībnieki ir vidusskolu beiguši jaunieši. Nodarbības notiek interešu grupās, kur vissvarīgākās jomas ir latviešu valoda un literatūra, mūzika, tradīcijas, vēsture un politika. Katru gadu programmā ir dažādas praktiskas darbnīcas, dziedāšana, literārs vakars, ievērojamu personu referāti, balle. Nodarbības vada augstskolu mācībspēki, organizāciju vadītāji, mākslinieki, rakstnieki un citas nozīmīgas personības.

2024. gads (Kanāda, Saulaine)
2023./2024. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2023. gads (Latvija, Ratnieki)
2022. gads (Īrija, Drewstown, Dublinas laukos)
2022. gads (ASV, Camp Courage North, Minesotā)
2021. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2019. gads (Latvija, Virogna)
2019. gads (Kanāda, Saulaine)
2018./2019. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2018. gads (Latvija, Zaļenieki)
2017./2018. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2017. gads (Latvija, Mežrozes)
2016. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2015. gads (Latvija, Ratnieki)
2010. gads (ASV, Malibu Kalifornijā)
2008. gads (ASV, Miracle Camp, Lawton, MI)
2006. gads (ASV, Rietumvirdžīnijā)
1995./1996. gads (ASV, Fultonā, Ohaio)
1994./1995. gads (ASV, Clear Lake, Battle Creek MI)
1989./1990. gads (ASV, Holland, MI)
1988. gads (Kanāda, Saulainē)
1987. gads (Vācija, Kastelē, Bavārijā)
1986. gads (ASV, Miracle Camp, Lawton, MI)
1985. gads (Kanāda, Gambieras sala, Vankūverā)
1984. gads (Vācija, Frankenhorstā)
1983. gads (ASV, Piesaule, NH)
1982. gads (ASV, pie Svētās Helēnas kalna Vašingtonā)
1981. gads (Kanāda, Boltonā, Ontario)
1980. gads (ASV, Clear Lake, Mičiganā)
1979. gads (Kanāda, Montreālā)
1978./1979. gads (ASV, St. Croix, Viskonsinā)
1977. gads (ASV, Kalifornijā, Camp Campbell)
1976./1977. gads (Venecuēla, Karakasā)
1976. gads (ASV, Virdžinijā)
1975. gads (Kanāda, Vankūvera)
1974. gads (Kanāda, Boltonā, Ontario)
1973. gads (ASV, Klīvlendē, Ohaio)
1972. gads (ASV, Grotonā pie Bostonā)
1971. gads (ASV, Kings Canyon, Kalifornijā)
1970. gads (ASV, Clear Lake, Mičiganā )
1969. gads (ASV, Portlandē, Oregonā)
1968./1969. gads (ASV, Clear Lake, Mičiganā ziemas nometne)
1967. gads (ASV, Ņujorkas draudzes īpašumā Katskiļos)
1966. gads (ASV, Camp Cavell, Mičiganā)
1965. gads (ASV, Leksingtona, Mičiganā / Hurona ezera krastā)
1964. gads (ASV, Camp Conestoga Minerva, Ohaio)

2x2 padome

Padome sastāv no bijušajiem 2x2 vadītājiem un organizatoriem. Padome veido galvenos 2x2 mērķus, plāno kur un kad būs nākamās nometnes, aicina nometņu vadītājus darbā, un rūpējās par finansiālo atbalstu. Kā visi 2x2 darbinieki, Padome darbojas bez atlīdzības.

 • Liene Dindone

  2x2 priekšēdētāja
 • Kārlis Cerbulis

  Darbojas padomē kopš 2015. gada
 • Aiga Veckalne

  Darbojas padomē kopš 2024. gada
 • Vanda Dauksta

  Darbojas padomē kopš 2016. gada
 • Rozīte Katrīna Ponne

  Darbojas padomē kopš 2023. gada
 • Kristīna Putene

  Darbojas padomē kopš 2022. gada
 • Ieva Šmite

  Darbojas padomē kopš 2017. gada