Visas ziņas

2x2 Padome plāno

2x2 Padome

Šī gada 2x2 vasaras sezona bija varena! Ar skaisto vasaras semināru, kas pulcēja kuplu dalībnieku skaitu un kopējo pārdzīvojumu Dziesmu svētkos. Nemanot jau pienācis rudens un valsts svētku laiks. Aktīvi norisinās Ziemas 2x2 semināra Stāvojums plānošana, taču 2x2 Padome tiekās, lai turpinātu plānot tuvāku un tālāk 2x2 nākotni. 

4. un 5. novembrī Rezidencē Kurzeme norisinājās divu dienu Dižsapulce (paldies padomes loceklei Vandai Daukstai par garšīgo nosaukumu, kuru 2x2 Padome plānoja jau ilgāku laiku. Pirmkārt, mums jāsasauc mūsu padomes locekļi arī otrpus okeāna kopā, jo svarīgi tikties klātienē, otrkārt, darba rūķi jau labu laiku atpakaļ ir rakstījuši projektu, lai padome sava darba kapacitātes celšanai varētu piesaistīt profesionāļus un tēmēt vēl augstāk. 

Paldies supervizorei Inesei Avotai par uzklausīšanu, moderēšanu un palīdzību, saskatot mūsos - cik daudz jau esam paveikuši, kā komanda un kā turpināt augt!

Ko pēc divu dienu intensīva darba saka paši padomes locekļi un vai ir izdevies sasniegt pirms tikšanās  nospraustos mērķus? 

Liene Dindone: Šajā tikšanās reizē, kā jauno padomes locekli, ievēlejām valodnieci, tulkotāj un raidieraksta “Pieturzīmes” vadītāju Aigu Veckalni. Aiga ir pieredzējusi pasniedzēja, valodas trenere un ar savām zināšanām ir dalījusies ar jauniešiem jau četros semināros. 

2x2 padomes locekiem darbs 2x2 labā ir tik nozīmīgs, ka daži no Padomes  pat atbrauca no Nīderlandes un ASV, lai kopēji veidotu  jaunas iespējas un risinājumus, kā sasniegt vairāk jauniešus kā diasporā, tā arī Latvijā. Izvērtejām padarīto, kas ir daudz,jo kopš 2015.gada, kas semināri sāka norisināties Latvijā, īstenoti daudzi Pasaules Latviešu jaunatnes semināri. 

Izskatījām iespējas gan par struktūras pārveidošanu vai paplašināšanu, gan par iespējām iesaistīt arvien jaunus spējīgus profesionāļus, vairāk jauniešus. Būtiski - kā palīdzēt jauniešiem izjust piederību latviešiem un Latvijai. Kā vienmēr sarežģītākie jautājumi  un lēmumi ir par un ap finansēm - kā tās attīstīt, lai varētu darboties un plānot vairāku gadu kontekstā. Te vērts atgādināt, ka visa Padome darbojās bez atlīdzības, tāpa, kā viss vadības loks un organizācijas 2x2 semināros.    

Daži, no svarīgajiem lēmumiem, kas tika pieņemti, ir par nopietnāku sponsoru meklēšanu, darbu ar  reklāmu, sociālo tīklu attīstību, kā arī par jauniešu sasniegšanu ar semināriem, kas jau top Latvijā, Vācija, Kanādā un, cerams, arī Austrālijā, Anglijā un ASV.

Ieva Šmite: Esmu pateicīga par iespēju mums mīļajā Rezidencē Kurzeme divas dienas tikties ar mūsu aktīvo Padomi, jo tas laiks, ko kopā pavadījām strādājot, atbalstot un veidojot 2x2 tagad un tālāk manī atjaunoja to prieku un baudu strādāt šajā komandā. Lai gan mums vēl daudz darba priekšā, Padomes līdz šim paveiktais pierāda cik esam spējīgi un cik degam par 2x2.

Vanda Dauksta: 2x2 dižapulcē ziņojām, atskatījāmies, atskaitījāmies, apspriedām, rēķinājām, prātuļojām, diskutējām, sapņojām, analizējām, kritizējām, ziņojām, plānojām. Arī pasmējāmies, paēdām, pastaigājāmies, (viens) papeldēja, (daudz par maz) padziedājām. Un pateicāmies viens otram par sadarbību, Kārlim par viesmīlību, plašajai kopienai par brīnumu, ko jau 59 gadus saucam par 2x2.

Kārlis Cerbulis: Bija svarīga un ilga tikšanās, kurā pārrunājām gan lielos mērķus, gan detaļas nākamiem pasākumiem. Organizācija attīstās, plānojam augt ar pasākumu daudzumu, kā arī apgūt jaunus kontinentus. Tas viss liks lielus izaicinājumus mums kā Padomei, jo šis darbs, kas balstīts tīri uz brīvprātīgo iniacitīvu ir ar saviem, dabiskiem griestiem kapacitātē.  Tādēļ paralēli sāksim arī audzēt organizācijas kapacitāti.

Kristīna Putene: Cik labi atkal būt visiem kopā, lai saprastu cik daudz padarīts un cik daudz vēl vēlamies darīt. Iedvesma, jauns spēks un pleca sajūta, kas rodas, pēc kopā pavadītā laika, ir zelta vērta.

Jānis Lazovskis: Klātienē vienmēr labāk - priecājos par iespēju satikties un nesteidzīgi veltīt laiku nākotnes plānošanai. Šāda īpašāka sanākšana arī izvelk no rutīnas un "parasto" semināru ar "parasto" cilvēku organizēšanu, un dod laiku radošāk un daudzveidīgāk sastādīt 2x2 piedāvājumu klāstu.

Rozīte Katrīna Ponne: 2x2 Padomē darbojos salīdzinoši nesen, un šādas darba sesijas, ir ļoti vērtīgas, jo ar savu jaudu, varam izrunāt ārkārtīgi daudz. 2x2 iedvesmo un aicina darīt, mēģināt un meklēt dažādus risinājumus. Mums ir būtiski, kas notiek ar jauniešiem, kas notiek ar viņu domām un jūtām, un - kā tas atspoguļojas mūsu Latvijā. Tāpēc, ir svarīgi turpināt iesākto kursu, un meklēt jaunus risinājumus, kas ļautu mums, kā organizācijai, augt. 

ℹ️ Atbalsta sesiju ar supervizori pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas Aktīvo iedzīvotāju fonds ietvaros.