Visas ziņas

Nāc talkā sildīt brīvības liesmu!

Meklējam čaklas rokas!

2x2 projekts “Brīvības liesma” šī gada pirmajos mēnešos saražojis un nogādājis uz fronti Ukrainā vairāk krāsniņas nekā visā 2023. gadā, tāpēc, lai darbi un atbalsts Ukrainai ritētu veiklāk, aicinām talkā brīvprātīgus palīgus!

“Brīvības liesma” 14 mēnešu laikā uz Ukrainu nosūtījuši vairāk nekā 3500 krāsniņu, kuras ievietotas auduma maisiņos.

Šobrīd meklējam čaklas rokas, kuras šos maisiņus izgatavo. Tos šūt vari gan individuāli mājās, gan apvienojoties nelielās talkās – materiāli tiks nodrošināti!

Neproti lietot šujmašīnu? Iemācīsim! Šīs prasmes dzīvē noderēs!

Nav šujmašīnas? Aizdosim! Darbs nav grūts (jāšuj taisnas vīles), taču ļoti svarīgs.

Kā teicis Rainis: “Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet!”

Piesakies, rakstot uz 2x2pasaule@gmail.com !